k.ú.: 659436 - Maršovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594211 - Jezeřany-Maršovice NUTS5 CZ0647594211
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1513 3166289
vinice 198 237063
zahrada 100 57463
ovoc. sad 64 78691
travní p. 1 905
lesní poz 124 707965
vodní pl. tok přirozený 3 2838
zast. pl. zbořeniště 13 3029
zast. pl. 176 56709
ostat.pl. jiná plocha 37 7604
ostat.pl. manipulační pl. 41 37088
ostat.pl. neplodná půda 4 2766
ostat.pl. ostat.komunikace 532 113854
ostat.pl. pohřeb. 2 1420
ostat.pl. silnice 2 17256
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9952
ostat.pl. zeleň 1 204
Celkem KN 2820 4501096
Par. DKM 14 19296
Par. KMD 2806 4481800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 167
LV 312
spoluvlastník 435

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2020 1:1000 25.02.2020 *) malá část extravilánu - v rámci KPÚ v k.ú. Trboušany
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 26.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 20:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.