k.ú.: 659487 - Ježkovice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593125 - Ježkovice NUTS5 CZ0646593125
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 2291829
zahrada 302 169289
ovoc. sad 17 58753
travní p. 189 347635
lesní poz les s budovou 1 78
lesní poz 87 8263497
vodní pl. nádrž přírodní 5 9274
vodní pl. nádrž umělá 1 88546
vodní pl. tok přirozený 62 20810
vodní pl. tok umělý 15 2066
vodní pl. zamokřená pl. 2 257
zast. pl. zbořeniště 12 1268
zast. pl. 258 73396
ostat.pl. jiná plocha 64 76626
ostat.pl. manipulační pl. 12 29831
ostat.pl. neplodná půda 42 25690
ostat.pl. ostat.komunikace 143 114428
ostat.pl. pohřeb. 1 1911
ostat.pl. silnice 6 88558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15549
ostat.pl. zeleň 24 4738
Celkem KN 1680 11684029
Par. KMD 1680 11684029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 86
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 248
LV 320
spoluvlastník 496

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
KM-D 1:1000 05.10.2000 06.12.2017 zavedení KMD
S-SK ŠS 1:2880 1826 05.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 19.05.2022 08:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.