k.ú.: 659827 - Helenín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 507701
zahrada skleník-pařeniš. 1 500
zahrada 205 85402
travní p. 69 70970
lesní poz 36 272505
vodní pl. nádrž umělá 11 20135
vodní pl. rybník 1 2075
vodní pl. tok přirozený 3 89319
vodní pl. tok umělý 6 3308
zast. pl. 491 85708
ostat.pl. dráha 2 49749
ostat.pl. jiná plocha 343 91444
ostat.pl. manipulační pl. 22 57800
ostat.pl. mez, stráň 31 14069
ostat.pl. neplodná půda 2 2233
ostat.pl. ostat.komunikace 97 84110
ostat.pl. silnice 22 65668
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3953
ostat.pl. zeleň 42 51782
Celkem KN 1475 1558431
Par. DKM 1475 1558431
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 57
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 211
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 85
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 490
byt.z. byt 99
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 108
LV 627
spoluvlastník 1197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:1000 01.04.1983 29.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.04.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 19:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.