k.ú.: 659860 - Staré Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 123
orná půda 62 992176
zahrada 368 155007
travní p. mez, stráň 2 3784
travní p. 47 225717
lesní poz 9 98709
vodní pl. nádrž umělá 6 35168
vodní pl. rybník 11 5059
vodní pl. tok přirozený 11 30791
vodní pl. tok umělý 1 247
zast. pl. společný dvůr 4 176
zast. pl. 578 172379
ostat.pl. jiná plocha 191 145664
ostat.pl. manipulační pl. 21 62111
ostat.pl. mez, stráň 5 6441
ostat.pl. neplodná půda 12 15161
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4407
ostat.pl. ostat.komunikace 148 135008
ostat.pl. silnice 7 61000
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4450
ostat.pl. zeleň 35 31551
Celkem KN 1527 2185129
Par. DKM 1527 2185129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 330
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. garáž 96
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 25
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 570
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 1
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 6
LV 517
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2003
ZMVM 1:1000 01.12.1985 16.06.2003 intravilán
ZMVM 1:2000 01.12.1985 16.06.2003
THM-V 1:1000 01.01.1971 01.12.1985 přesný datum nezjištěn, intravilán
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 18:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.