k.ú.: 659975 - Hrabačov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577197 - Jilemnice NUTS5 CZ0514577197
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 372544
zahrada 178 93744
ovoc. sad 2 5355
travní p. 722 1721017
lesní poz les(ne hospodář) 6 2192
lesní poz 218 1529344
vodní pl. nádrž umělá 13 16515
vodní pl. rybník 3 7421
vodní pl. tok přirozený 30 45536
vodní pl. tok umělý 13 9873
vodní pl. zamokřená pl. 2 12813
zast. pl. zbořeniště 4 623
zast. pl. 435 131646
ostat.pl. dráha 11 42462
ostat.pl. jiná plocha 123 56045
ostat.pl. manipulační pl. 140 186809
ostat.pl. neplodná půda 88 58880
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1050
ostat.pl. ostat.komunikace 250 142833
ostat.pl. silnice 108 96181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4176
ostat.pl. zeleň 8 6140
Celkem KN 2436 4543199
Par. KMD 2436 4543199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 223
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 29
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 3
Celkem BUD 423
byt.z. byt 37
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 3
Celkem JED 41
LV 508
spoluvlastník 929

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1842 31.05.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.