k.ú.: 660043 - Jílové u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562564 - Jílové NUTS5 CZ0421562564
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 2704710
zahrada 773 583886
ovoc. sad 19 114712
travní p. 567 2622444
lesní poz 167 3791903
vodní pl. nádrž přírodní 4 8641
vodní pl. tok přirozený 31 25988
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 73
vodní pl. zamokřená pl. 1 3134
zast. pl. zbořeniště 47 9240
zast. pl. 900 178559
ostat.pl. dráha 1 74168
ostat.pl. jiná plocha 195 141060
ostat.pl. manipulační pl. 38 28652
ostat.pl. neplodná půda 191 432844
ostat.pl. ost.dopravní pl. 7 1192
ostat.pl. ostat.komunikace 281 314393
ostat.pl. pohřeb. 2 5877
ostat.pl. silnice 29 50893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17452
ostat.pl. zeleň 25 67215
Celkem KN 3457 11177036
Par. DKM 3457 11177036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 276
č.p. byt.dům 38
č.p. garáž 7
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 202
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 140
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 45
č.e. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
Celkem BUD 895
byt.z. byt 924
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 13
Celkem JED 945
LV 1683
spoluvlastník 2822

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2006
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.10.2006 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 18.05.2022 12:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.