k.ú.: 660141 - Jílovice u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544639 - Jílovice NUTS5 CZ0311544639
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 577 4271463
zahrada 264 149367
travní p. 754 1597664
lesní poz 402 5960644
vodní pl. nádrž umělá 7 7721
vodní pl. rybník 21 264341
vodní pl. tok přirozený 7 3807
vodní pl. tok umělý 82 28999
vodní pl. zamokřená pl. 103 261516
zast. pl. zbořeniště 8 1265
zast. pl. 332 116928
ostat.pl. dráha 10 44649
ostat.pl. jiná plocha 178 79425
ostat.pl. manipulační pl. 99 109891
ostat.pl. neplodná půda 48 23542
ostat.pl. ostat.komunikace 341 230709
ostat.pl. pohřeb. 2 8316
ostat.pl. silnice 56 86807
ostat.pl. zeleň 25 3397
Celkem KN 3316 13250451
Par. DKM 3316 13250451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 165
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 319
byt.z. byt 6
obč.z. byt 18
Celkem JED 24
LV 456
spoluvlastník 590

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.12.2016
ZMVM 1:2000 01.11.1996 05.12.2016
S-SK GS 1:2880 1870 01.11.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 18.05.2022 10:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.