k.ú.: 660213 - Zeměchy u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 546011 - Jimlín NUTS5 CZ0424546011
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 3814724
zahrada 168 109101
ovoc. sad 7 29217
travní p. 2 19445
vodní pl. nádrž umělá 1 2370
vodní pl. tok přirozený 23 4275
vodní pl. tok umělý 1 513
zast. pl. společný dvůr 3 239
zast. pl. zbořeniště 1 358
zast. pl. 220 88096
ostat.pl. dráha 2 32213
ostat.pl. jiná plocha 49 51989
ostat.pl. manipulační pl. 9 6836
ostat.pl. neplodná půda 46 191901
ostat.pl. ostat.komunikace 79 117012
ostat.pl. pohřeb. 2 2589
ostat.pl. silnice 6 53331
ostat.pl. skládka 1 11982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14323
ostat.pl. zeleň 8 2617
Celkem KN 911 4553131
Par. DKM 911 4553131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 176
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 219
LV 294
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.07.2008 1:1000 21.07.2008 *) KPÚ na již existující DKM
DKM 1:1000 15.07.1998 celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1841 14.07.1998


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.