k.ú.: 660370 - Pekařov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 536521 - Jindřichov NUTS5 CZ0715536521
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 17055
zahrada 5 5023
travní p. 157 1420872
lesní poz 139 1681543
vodní pl. tok přirozený 1 1407
vodní pl. tok umělý 3 1319
vodní pl. zamokřená pl. 10 15648
zast. pl. zbořeniště 4 330
zast. pl. 27 7105
ostat.pl. jiná plocha 27 18681
ostat.pl. manipulační pl. 1 157
ostat.pl. neplodná půda 208 117542
ostat.pl. ostat.komunikace 59 76796
ostat.pl. pohřeb. 1 575
ostat.pl. silnice 1 5885
Celkem KN 644 3369938
Par. KMD 644 3369938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 43
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.05.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 28.05.2022 19:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.