k.ú.: 660485 - Stará - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560413 - Jindřichovice NUTS5 CZ0413560413
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 16 1058623
lesní poz les(ne hospodář) 19 1452159
lesní poz 2 643
vodní pl. nádrž umělá 1 453
zast. pl. 2 446
ostat.pl. jiná plocha 5 1021
ostat.pl. neplodná půda 24 165266
ostat.pl. ostat.komunikace 20 30276
ostat.pl. silnice 6 35809
Celkem KN 95 2744696
Par. DKM 54 947521
Par. KMD 41 1797175
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 2
LV 13
spoluvlastník 16

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.2010
KMD 1:1000 23.04.2010
FÚO 1:2000 01.01.1978 23.04.2010
S-SK GS 1:2880 1842 23.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 05:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.