k.ú.: 660493 - Jindřichovice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587303 - Jindřichovice NUTS5 CZ0632587303
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1188 2806811
zahrada 118 63628
travní p. 592 477232
lesní poz 112 187863
vodní pl. rybník 8 8129
vodní pl. tok přirozený 94 11155
vodní pl. zamokřená pl. 2 3060
zast. pl. zbořeniště 1 41
zast. pl. 102 38168
ostat.pl. jiná plocha 42 16539
ostat.pl. manipulační pl. 50 24280
ostat.pl. neplodná půda 9 9198
ostat.pl. ostat.komunikace 395 93107
ostat.pl. silnice 4 20833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 7176
ostat.pl. zeleň 4 431
Celkem KN 2729 3767651
Par. KMD 2729 3767651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.used 16
č.e. doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 88
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 127
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 14:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.