k.ú.: 660736 - Zorkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551163 - Jinín NUTS5 CZ0316551163
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 532196
zahrada 17 31758
travní p. 38 217970
lesní poz 2 40856
vodní pl. nádrž umělá 5 6525
vodní pl. tok přirozený 3 8207
vodní pl. zamokřená pl. 1 340
zast. pl. 26 13894
ostat.pl. jiná plocha 6 3404
ostat.pl. neplodná půda 43 59387
ostat.pl. ostat.komunikace 20 29589
ostat.pl. silnice 3 10792
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 62371
Celkem KN 205 1017289
Par. DKM 205 1017289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 26
LV 51
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2021 mapování intravilánu
KMD 1:1000 28.08.2017 29.09.2021
DKM-KPÚ 24.09.2015 1:1000 24.09.2015 *)
KM-D 1:2000 17.07.2000 28.08.2017
S-SK GS 1:2880 1824 17.07.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 03:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.