k.ú.: 661074 - Jiříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562581 - Jiříkov NUTS5 CZ0421562581
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 4664228
zahrada 1051 561156
travní p. 1401 3220947
lesní poz 124 2482234
vodní pl. nádrž umělá 16 21968
vodní pl. rybník 4 40085
vodní pl. tok přirozený 94 29398
vodní pl. tok umělý 16 15695
vodní pl. zamokřená pl. 5 15169
zast. pl. společný dvůr 9 2058
zast. pl. zbořeniště 171 56357
zast. pl. 1084 298955
ostat.pl. dráha 9 113893
ostat.pl. jiná plocha 228 194996
ostat.pl. manipulační pl. 115 194693
ostat.pl. neplodná půda 159 199162
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 357
ostat.pl. ostat.komunikace 477 358800
ostat.pl. pohřeb. 2 20704
ostat.pl. silnice 29 112779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 44571
ostat.pl. zeleň 26 24272
Celkem KN 5277 12672477
Par. KMD 5277 12672477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 47
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 24
č.p. rod.dům 631
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 49
č.e. jiná st. 13
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 43
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 3
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 61
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 23
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1076
byt.z. byt 126
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 127
LV 1074
spoluvlastník 1398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2014
S-SK GS 1:2880 1843 25.09.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 18.05.2022 11:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.