k.ú.: 661082 - Jiříkov u Rýmařova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597457 - Jiříkov NUTS5 CZ0801597457
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 239387
zahrada 77 59710
ovoc. sad 1 3272
travní p. 269 5875545
lesní poz 129 885752
vodní pl. nádrž umělá 2 1208
vodní pl. tok přirozený 1 2743
vodní pl. tok umělý 4 10340
vodní pl. zamokřená pl. 3 7069
zast. pl. zbořeniště 11 3976
zast. pl. 78 27652
ostat.pl. jiná plocha 127 173585
ostat.pl. manipulační pl. 17 28708
ostat.pl. neplodná půda 50 71375
ostat.pl. ostat.komunikace 103 101282
ostat.pl. silnice 7 60089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7004
ostat.pl. zeleň 1 1109
Celkem KN 901 7559806
Par. KMD 901 7559806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 77
LV 79
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2016
KM-D 1:2000 02.03.2002 20.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.03.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 16:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.