k.ú.: 661104 - Jiříkovice u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1999475
zahrada 105 60042
travní p. 131 752803
lesní poz 120 819337
vodní pl. rybník 13 49111
vodní pl. zamokřená pl. 5 3922
zast. pl. zbořeniště 1 133
zast. pl. 134 31954
ostat.pl. jiná plocha 91 66881
ostat.pl. manipulační pl. 5 10067
ostat.pl. neplodná půda 36 30069
ostat.pl. ostat.komunikace 158 92289
ostat.pl. silnice 5 26762
ostat.pl. zeleň 1 152
Celkem KN 991 3942997
Par. DKM 991 3942997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 77
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 130
LV 203
spoluvlastník 402

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2004
ZMVM 1:1000 01.06.1991 08.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.05.2022 20:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.