k.ú.: 661201 - Pohoří u Jistebnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552534 - Jistebnice NUTS5 CZ0317552534
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 789
orná půda plantáž dřevin 3 36943
orná půda 31 357258
zahrada 19 23468
travní p. 23 54981
lesní poz 1 1583
vodní pl. nádrž přírodní 1 212
vodní pl. tok přirozený 5 1844
vodní pl. tok umělý 12 2142
vodní pl. zamokřená pl. 1 2070
zast. pl. 16 10436
ostat.pl. jiná plocha 3 1533
ostat.pl. manipulační pl. 3 2705
ostat.pl. mez, stráň 1 182
ostat.pl. neplodná půda 12 11957
ostat.pl. ostat.komunikace 16 17446
Celkem KN 148 525549
Par. KMD 148 525549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 14
LV 41
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2010
S-SK GS 1:2880 1830 25.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 14:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.