k.ú.: 661236 - Jistebník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599506 - Jistebník NUTS5 CZ0804599506
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 6 2260
orná půda 449 7317893
zahrada 768 654824
ovoc. sad 4 230170
travní p. 344 2073909
lesní poz les(ne hospodář) 32 328393
lesní poz 27 90494
vodní pl. nádrž umělá 1 666
vodní pl. rybník 35 2855847
vodní pl. tok přirozený 194 285666
vodní pl. tok umělý 20 66142
vodní pl. zamokřená pl. 14 123315
zast. pl. společný dvůr 3 4352
zast. pl. 746 206027
ostat.pl. dráha 7 205191
ostat.pl. jiná plocha 249 263617
ostat.pl. manipulační pl. 13 54409
ostat.pl. neplodná půda 41 120423
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 301
ostat.pl. ostat.komunikace 328 473327
ostat.pl. pohřeb. 1 3437
ostat.pl. silnice 13 70850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18153
ostat.pl. zeleň 85 403428
Celkem KN 3385 15853094
Par. DKM 2890 11182756
Par. KMD 495 4670338
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 542
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 740
byt.z. byt 39
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 37
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 86
LV 975
spoluvlastník 1365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2021 Na části k. ú. obnova KO novým mapováním.
DKM-KPÚ 1:1000 30.10.2017
KMD 1:1000 26.09.2013 Od 14. 12. 2021 pouze na části extravilánu.
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 18:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.