k.ú.: 661414 - Jívoví - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595802 - Jívoví NUTS5 CZ0635595802
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 435 3922873
zahrada 136 86745
ovoc. sad 2 7335
travní p. mez, stráň 1 1527
travní p. 305 1370147
lesní poz les s budovou 1 53
lesní poz 177 1416520
vodní pl. nádrž umělá 1 576
vodní pl. rybník 59 291340
vodní pl. tok přirozený 1 615
vodní pl. tok umělý 16 3543
vodní pl. zamokřená pl. 1 475
zast. pl. zbořeniště 4 622
zast. pl. 189 106749
ostat.pl. dráha 2 48780
ostat.pl. jiná plocha 94 90855
ostat.pl. manipulační pl. 32 62968
ostat.pl. neplodná půda 75 63195
ostat.pl. ostat.komunikace 159 147579
ostat.pl. silnice 16 57371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11204
ostat.pl. zeleň 1 607
Celkem KN 1708 7691679
Par. KMD 1708 7691679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.used 34
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 185
LV 228
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 27.05.2022 20:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.