k.ú.: 661511 - Antonínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563633 - Josefův Důl NUTS5 CZ0512563633
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 392
zahrada 75 42425
travní p. 335 526508
lesní poz les(ne hospodář) 2 1127
lesní poz 34 478809
vodní pl. nádrž umělá 1 112
vodní pl. tok přirozený 15 40328
vodní pl. tok umělý 3 318
zast. pl. společný dvůr 2 1029
zast. pl. zbořeniště 5 2394
zast. pl. 242 49473
ostat.pl. dráha 2 16086
ostat.pl. jiná plocha 5 1664
ostat.pl. manipulační pl. 12 7244
ostat.pl. neplodná půda 52 40848
ostat.pl. ostat.komunikace 39 23478
ostat.pl. silnice 17 41679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12396
Celkem KN 847 1286310
Par. DKM 847 1286310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 257
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.08.1998 1:1000 15.06.1998 *) Od -ověř TO. Dokončení rozpracovaného map. ZMVM Josefův Důl.
S-SK GS 1:2880 1824 01.08.1998 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 18.05.2022 22:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.