k.ú.: 661538 - Josefův Důl u Jablonce nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563633 - Josefův Důl NUTS5 CZ0512563633
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2171
zahrada 112 66592
travní p. 516 612989
lesní poz ostat.komunikace 5 52005
lesní poz 38 12446154
vodní pl. nádrž umělá 12 1379463
vodní pl. tok přirozený 30 185410
vodní pl. tok umělý 1 350
zast. pl. společný dvůr 3 255
zast. pl. zbořeniště 15 1736
zast. pl. 432 155546
ostat.pl. dráha 2 6024
ostat.pl. jiná plocha 20 4544
ostat.pl. manipulační pl. 62 78382
ostat.pl. neplodná půda 107 76839
ostat.pl. ostat.komunikace 81 41664
ostat.pl. pohřeb. 3 6768
ostat.pl. silnice 10 51279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 41184
ostat.pl. zeleň 5 10831
Celkem KN 1465 15220186
Par. DKM 1465 15220186
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 74
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 4
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 423
byt.z. byt 86
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 101
LV 495
spoluvlastník 720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 22.03.1999 1:1000 01.02.1999 *) Od -ověř TO. Mapování rozpracovaného ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1843 22.03.1999 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 22:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.