k.ú.: 661546 - Karlov u Josefova Dolu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563633 - Josefův Důl NUTS5 CZ0512563633
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 11 7636
travní p. 190 428198
lesní poz 39 3533555
vodní pl. nádrž umělá 1 161
vodní pl. tok přirozený 1 5603
vodní pl. tok umělý 1 1253
vodní pl. zamokřená pl. 7 49366
zast. pl. zbořeniště 4 805
zast. pl. 94 15781
ostat.pl. jiná plocha 6 3819
ostat.pl. manipulační pl. 3 1106
ostat.pl. neplodná půda 22 25854
ostat.pl. ostat.komunikace 30 33158
ostat.pl. pohřeb. 1 1470
ostat.pl. silnice 6 39725
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 265
ostat.pl. zeleň 1 2279
Celkem KN 418 4150034
Par. DKM 418 4150034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 16
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 55
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
Celkem BUD 94
LV 120
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.04.1998 1:1000 09.02.1998 *) Od -ověř TO. Mapování rozpracovaného ZMVM.
S-SK GS 1:2880 1824 01.04.1998 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 23:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.