k.ú.: 661911 - Kadolec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595811 - Kadolec NUTS5 CZ0635595811
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 804
orná půda 411 1654639
zahrada 95 54585
ovoc. sad 2 4079
travní p. 460 1446803
lesní poz 113 2366594
vodní pl. nádrž umělá 4 11223
vodní pl. rybník 10 116045
vodní pl. tok přirozený 3 295
vodní pl. tok umělý 16 1886
zast. pl. zbořeniště 1 181
zast. pl. 128 51242
ostat.pl. jiná plocha 76 42888
ostat.pl. manipulační pl. 47 31150
ostat.pl. mez, stráň 28 24477
ostat.pl. neplodná půda 1 410
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 50969
ostat.pl. ostat.komunikace 105 61279
ostat.pl. silnice 5 44078
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 114266
ostat.pl. zeleň 2 59
Celkem KN 1520 6077952
Par. KMD 1520 6077952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 18
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 117
LV 150
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.