k.ú.: 661937 - Lnářský Málkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551180 - Kadov NUTS5 CZ0316551180
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 1797005
zahrada 53 49035
travní p. 132 836252
lesní poz 127 687435
vodní pl. nádrž umělá 4 4677
vodní pl. rybník 12 191758
vodní pl. tok umělý 9 7343
vodní pl. zamokřená pl. 1 12037
zast. pl. zbořeniště 3 286
zast. pl. 94 43209
ostat.pl. jiná plocha 31 67767
ostat.pl. manipulační pl. 1 106
ostat.pl. neplodná půda 88 346772
ostat.pl. ostat.komunikace 32 132020
ostat.pl. silnice 5 28131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 3116
Celkem KN 737 4206949
Par. DKM 737 4206949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 91
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 164
spoluvlastník 249

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2018
DKM-KPÚ 02.07.2013 1:1000 12.07.2013 *)
KM-D 1:2000 04.05.2001 17.12.2018
S-SK GS 1:2880 1837 04.05.2001


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 17:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.