k.ú.: 662020 - Kladenské Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 25339
zahrada 63 33177
travní p. 59 1342830
lesní poz 68 1511017
vodní pl. nádrž umělá 2 813
vodní pl. rybník 4 44419
vodní pl. tok přirozený 20 57656
vodní pl. tok umělý 1 98
zast. pl. zbořeniště 1 392
zast. pl. 47 10941
ostat.pl. dráha 1 22404
ostat.pl. jiná plocha 39 26665
ostat.pl. manipulační pl. 1 9084
ostat.pl. neplodná půda 74 310690
ostat.pl. ostat.komunikace 40 77267
ostat.pl. silnice 2 53588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 584
ostat.pl. zeleň 1 530
Celkem KN 427 3527494
Par. DKM 370 2095492
Par. KMD 57 1432002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
Celkem BUD 45
LV 73
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2020 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 09.04.2014 1:1000 09.04.2014 *)
KMD 1:1000 28.05.2012
S-SK GS 1:2880 1826 09.04.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 19.06.2024 13:14

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.