k.ú.: 662020 - Kladenské Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 25339
zahrada 63 33151
travní p. 59 1342830
lesní poz 67 1504968
vodní pl. nádrž umělá 2 813
vodní pl. rybník 4 44419
vodní pl. tok přirozený 20 57656
vodní pl. tok umělý 1 98
zast. pl. zbořeniště 1 392
zast. pl. 47 10413
ostat.pl. dráha 1 22404
ostat.pl. jiná plocha 41 27221
ostat.pl. manipulační pl. 1 9084
ostat.pl. neplodná půda 75 316739
ostat.pl. ostat.komunikace 40 77267
ostat.pl. silnice 2 53588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 584
ostat.pl. zeleň 1 530
Celkem KN 429 3527496
Par. DKM 372 2095494
Par. KMD 57 1432002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
Celkem BUD 45
LV 73
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2020 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 09.04.2014 1:1000 09.04.2014 *)
KMD 1:1000 28.05.2012
S-SK GS 1:2880 1826 09.04.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 26.05.2022 13:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.