k.ú.: 662038 - Kladné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1972072
zahrada 257 159907
ovoc. sad 3 14849
travní p. 393 2245874
lesní poz 192 3401680
vodní pl. nádrž umělá 3 7954
vodní pl. rybník 7 12908
vodní pl. tok přirozený 37 89446
vodní pl. tok umělý 15 16795
vodní pl. zamokřená pl. 2 5337
zast. pl. společný dvůr 1 89
zast. pl. zbořeniště 3 2061
zast. pl. 417 123236
ostat.pl. dráha 19 144333
ostat.pl. jiná plocha 252 274114
ostat.pl. manipulační pl. 24 93304
ostat.pl. neplodná půda 172 276237
ostat.pl. ostat.komunikace 213 286023
ostat.pl. pohřeb. 1 2708
ostat.pl. silnice 40 134616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 4524
ostat.pl. zeleň 9 4979
Celkem KN 2274 9273046
Par. DKM 1544 5377275
Par. KMD 730 3895771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 203
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 404
byt.z. byt 97
byt.z. garáž 37
Celkem JED 134
LV 556
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.09.2023 mapování intravilánu
KMD 1:1000 15.12.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.09.2015
DKM 1:1000 10.09.2012
FÚO 1:2000 31.12.1979 14.09.2015
THM-V 1:2000 01.06.1972 10.09.2012 THM Č. Krumlov
S-SK GS 1:2880 1826 15.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 19.06.2024 12:43

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.