k.ú.: 662038 - Kladné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 2026218
zahrada 213 106672
ovoc. sad 4 17910
travní p. 404 2242633
lesní poz 190 3393486
vodní pl. nádrž umělá 3 7923
vodní pl. rybník 6 10943
vodní pl. tok přirozený 37 89397
vodní pl. tok umělý 15 16795
vodní pl. zamokřená pl. 2 5337
zast. pl. společný dvůr 2 197
zast. pl. zbořeniště 3 2061
zast. pl. 398 115581
ostat.pl. dráha 19 144342
ostat.pl. jiná plocha 250 259244
ostat.pl. manipulační pl. 31 103129
ostat.pl. neplodná půda 190 292008
ostat.pl. ostat.komunikace 212 285028
ostat.pl. pohřeb. 1 2654
ostat.pl. silnice 45 144448
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 4524
ostat.pl. zeleň 2 2316
Celkem KN 2276 9272846
Par. DKM 957 5084315
Par. KMD 1319 4188531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 14
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 3
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 381
byt.z. byt 97
byt.z. garáž 37
Celkem JED 134
LV 555
spoluvlastník 775

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.09.2015
DKM 1:1000 10.09.2012
FÚO 1:2000 31.12.1979 14.09.2015
THM-V 1:2000 01.06.1972 10.09.2012 THM Č. Krumlov
S-SK GS 1:2880 1826 15.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 17.05.2022 00:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.