k.ú.: 662046 - Křenov u Kájova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 3425787
zahrada 271 183076
travní p. mez, stráň 4 5893
travní p. 223 2285433
lesní poz školka 1 70826
lesní poz 121 13387659
vodní pl. nádrž přírodní 2 585
vodní pl. nádrž umělá 10 56843
vodní pl. rybník 2 8837
vodní pl. tok přirozený 22 84180
vodní pl. tok umělý 7 5493
vodní pl. zamokřená pl. 4 16697
zast. pl. zbořeniště 1 775
zast. pl. 407 112022
ostat.pl. jiná plocha 214 555195
ostat.pl. manipulační pl. 54 214404
ostat.pl. neplodná půda 50 143700
ostat.pl. ostat.komunikace 139 368503
ostat.pl. silnice 8 55401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 79472
ostat.pl. zeleň 3 5805
Celkem KN 1635 21066586
Par. DKM 1315 7543360
Par. KMD 320 13523226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 211
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 3
Celkem BUD 398
byt.z. byt 4
obč.z. ateliér 3
obč.z. byt 15
obč.z. garáž 6
Celkem JED 28
LV 387
spoluvlastník 501

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.11.2023 mapování intravilánu
DKM-KPÚ 09.10.2012 1:1000 09.10.2012 *)
KMD 1:1000 16.04.2012
FÚO 1:2000 31.12.1979 09.10.2012
S-SK GS 1:2880 1826 09.10.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 19.06.2024 13:13

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.