k.ú.: 662062 - Novosedly u Kájova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545554 - Kájov NUTS5 CZ0312545554
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3103 - Český Krumlov
Pověřený obecní úřad 31031 - Český Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 101 2227358
zahrada 108 95471
travní p. 240 2684823
lesní poz ostat.komunikace 1 2837
lesní poz 199 5290546
vodní pl. nádrž přírodní 1 257
vodní pl. nádrž umělá 1 474
vodní pl. rybník 4 10306
vodní pl. tok přirozený 9 47222
vodní pl. tok umělý 20 11468
zast. pl. společný dvůr 1 1146
zast. pl. zbořeniště 1 641
zast. pl. 128 35049
ostat.pl. dráha 1 51254
ostat.pl. jiná plocha 93 91328
ostat.pl. manipulační pl. 4 2358
ostat.pl. neplodná půda 174 450332
ostat.pl. ostat.komunikace 87 161497
ostat.pl. silnice 12 126134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 628
ostat.pl. zeleň 9 7277
Celkem KN 1198 11298406
Par. DKM 733 5558874
Par. KMD 465 5739532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 126
LV 203
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2022 mapování intravilánu
KMD 1:1000 19.12.2011
DKM-KPÚ 14.07.2010 1:1000 14.07.2010 *)
FÚO 1:2000 31.12.1979 14.07.2010
S-SK GS 1:2880 1826 19.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 24.06.2024 00:09

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.