k.ú.: 662135 - Gabrielina Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563111 - Kalek NUTS5 CZ0422563111
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 2 33715
lesní poz les(ne hospodář) 39 11054878
lesní poz 38 581408
vodní pl. nádrž umělá 2 26968
vodní pl. tok přirozený 18 52783
zast. pl. 1 8893
ostat.pl. jiná plocha 2 5441
ostat.pl. manipulační pl. 6 11761
ostat.pl. neplodná půda 9 45132
ostat.pl. ostat.komunikace 28 85980
ostat.pl. silnice 1 23148
Celkem KN 146 11930107
Par. KMD 146 11930107
Typ údaje Způsob využití Počet
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1
LV 6
spoluvlastník 9

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2014
S-SK GS 1:2880 1842 23.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 18.05.2022 12:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.