k.ú.: 662348 - Kámen u Pacova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548103 - Kámen NUTS5 CZ0633548103
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 180 3010988
zahrada 78 45404
ovoc. sad 1 3251
travní p. 133 507984
lesní poz 93 191876
vodní pl. rybník 4 108830
vodní pl. tok umělý 14 9158
vodní pl. zamokřená pl. 2 833
zast. pl. společný dvůr 3 189
zast. pl. zbořeniště 1 345
zast. pl. 154 58750
ostat.pl. jiná plocha 68 62997
ostat.pl. manipulační pl. 17 35417
ostat.pl. neplodná půda 54 100534
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 218952
ostat.pl. ostat.komunikace 74 140114
ostat.pl. silnice 24 108635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3315
ostat.pl. zeleň 4 14805
Celkem KN 915 4622377
Par. DKM 915 4622377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 148
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 14
obč.z. garáž 8
Celkem JED 30
LV 221
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.10.2018
DKM-KPÚ 1:1000 15.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 25.09.2014
S-SK GS 1:2880 1829 24.10.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 21.05.2022 21:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.