k.ú.: 662381 - Kámen u Habrů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568821 - Kámen NUTS5 CZ0631568821
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 726 2995603
zahrada 115 45607
travní p. 670 632698
lesní poz 190 422233
vodní pl. nádrž umělá 6 3861
vodní pl. tok přirozený 12 399
zast. pl. zbořeniště 6 2078
zast. pl. 191 73459
ostat.pl. jiná plocha 95 35533
ostat.pl. manipulační pl. 80 60320
ostat.pl. neplodná půda 11 14788
ostat.pl. ostat.komunikace 230 84106
ostat.pl. silnice 6 74876
Celkem KN 2338 4445561
Par. KMD 2338 4445561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.stav 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 161
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 216
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 26.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 11:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.