k.ú.: 662534 - Kamenice u Zákup - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562262 - Zákupy NUTS5 CZ0511562262
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1737615
zahrada 102 59904
travní p. mez, stráň 1 11016
travní p. 219 751992
lesní poz les(ne hospodář) 7 30710
lesní poz 102 981632
vodní pl. rybník 1 53
vodní pl. tok přirozený 5 10336
vodní pl. tok umělý 2 447
vodní pl. zamokřená pl. 3 3866
zast. pl. společný dvůr 1 236
zast. pl. zbořeniště 25 5445
zast. pl. 92 36872
ostat.pl. jiná plocha 35 4478
ostat.pl. manipulační pl. 31 34263
ostat.pl. neplodná půda 29 32336
ostat.pl. ostat.komunikace 128 83688
ostat.pl. pohřeb. 2 2307
ostat.pl. silnice 9 39581
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11416
Celkem KN 849 3838193
Par. DKM 849 3838193
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 89
LV 94
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000 Od -ověř TO. Dokon. rozprac. ZMVM Zákupy.
S-SK GS 1:2880 1843 29.12.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 21:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.