k.ú.: 662542 - Kamenice u Herálce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568678 - Herálec NUTS5 CZ0631568678
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 901069
zahrada 127 115236
travní p. 357 955401
lesní poz les s budovou 1 135
lesní poz ostat.komunikace 9 18641
lesní poz 87 1839667
vodní pl. nádrž umělá 4 1358
vodní pl. rybník 1 35709
vodní pl. tok přirozený 5 6914
vodní pl. zamokřená pl. 3 2707
zast. pl. společný dvůr 1 47
zast. pl. zbořeniště 5 1655
zast. pl. 159 41655
ostat.pl. dráha 3 36555
ostat.pl. dálnice 5 187595
ostat.pl. jiná plocha 46 54893
ostat.pl. manipulační pl. 25 48238
ostat.pl. neplodná půda 69 28086
ostat.pl. ostat.komunikace 109 68040
ostat.pl. silnice 20 12893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 20
ostat.pl. zeleň 1 170
Celkem KN 1236 4356684
Par. KMD 1236 4356684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 61
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 148
LV 212
spoluvlastník 317

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2014
S-SK GS 1:2880 1838 24.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 06:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.