k.ú.: 662666 - Kameničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571571 - Kameničky NUTS5 CZ0531571571
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 176 1045763
zahrada 336 183763
travní p. mez, stráň 1 721
travní p. 644 2580870
lesní poz 167 1088232
vodní pl. nádrž umělá 12 55552
vodní pl. rybník 1 130240
vodní pl. tok přirozený 18 26578
zast. pl. společný dvůr 4 89
zast. pl. zbořeniště 3 884
zast. pl. 383 84194
ostat.pl. jiná plocha 63 32506
ostat.pl. manipulační pl. 39 27195
ostat.pl. neplodná půda 121 208280
ostat.pl. ostat.komunikace 128 121957
ostat.pl. pohřeb. 2 2709
ostat.pl. silnice 40 51726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12858
Celkem KN 2142 5654117
Par. KMD 2142 5654117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 190
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 362
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 479
spoluvlastník 719

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 15.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 01:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.