k.ú.: 662739 - Kondrač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535982 - Kamenná NUTS5 CZ0311535982
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 1014762
zahrada 46 31999
travní p. 270 2269152
lesní poz 142 2419498
vodní pl. rybník 6 26473
vodní pl. tok přirozený 23 21509
vodní pl. tok umělý 4 5945
vodní pl. zamokřená pl. 26 30987
zast. pl. společný dvůr 1 172
zast. pl. zbořeniště 7 1949
zast. pl. 78 27550
ostat.pl. jiná plocha 81 90629
ostat.pl. manipulační pl. 38 35794
ostat.pl. neplodná půda 42 33610
ostat.pl. ostat.komunikace 109 180381
ostat.pl. silnice 2 46355
Celkem KN 932 6236765
Par. DKM 932 6236765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 77
LV 113
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2008 1:1000 23.09.2008 *)
DKM 1:1000 28.11.2007 část mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 1870 23.09.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.05.2022 13:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.