k.ú.: 662739 - Kondrač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535982 - Kamenná NUTS5 CZ0311535982
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 45 630068
zahrada 47 33711
travní p. 286 2655131
lesní poz 142 2419394
vodní pl. rybník 5 25226
vodní pl. tok přirozený 23 21509
vodní pl. tok umělý 4 5945
vodní pl. zamokřená pl. 26 30987
zast. pl. společný dvůr 1 172
zast. pl. zbořeniště 7 1949
zast. pl. 80 27562
ostat.pl. jiná plocha 80 87730
ostat.pl. manipulační pl. 38 35794
ostat.pl. neplodná půda 42 33610
ostat.pl. ostat.komunikace 109 180375
ostat.pl. silnice 2 46355
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1247
Celkem KN 938 6236765
Par. DKM 938 6236765
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 78
LV 116
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2008 1:1000 23.09.2008 *)
DKM 1:1000 28.11.2007 část mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 1870 23.09.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.06.2024 13:06

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.