k.ú.: 662798 - Česká Kamenná Horka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578215 - Kamenná Horka NUTS5 CZ0533578215
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1633443
zahrada 38 34754
travní p. 38 143765
lesní poz 17 560020
zast. pl. zbořeniště 5 1853
zast. pl. 44 10021
ostat.pl. jiná plocha 9 10970
ostat.pl. manipulační pl. 11 9787
ostat.pl. neplodná půda 27 14873
ostat.pl. ostat.komunikace 41 50503
ostat.pl. zeleň 2 3251
Celkem KN 367 2473240
Par. DKM 367 2473240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 44
LV 84
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2009
DKM-KPÚ 26.03.2009 1:1000 17.04.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1839 24.11.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 17.05.2022 04:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.