k.ú.: 662976 - Kamýk u Litoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 546771 - Kamýk NUTS5 CZ0423546771
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 342 1171347
zahrada 182 121882
ovoc. sad 139 904298
travní p. 374 798687
lesní poz 98 2249702
vodní pl. nádrž umělá 3 2464
zast. pl. společný dvůr 7 6635
zast. pl. zbořeniště 14 1482
zast. pl. 162 34676
ostat.pl. jiná plocha 22 180076
ostat.pl. manipulační pl. 20 7774
ostat.pl. neplodná půda 236 169656
ostat.pl. ostat.komunikace 82 88156
ostat.pl. silnice 10 31013
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8845
ostat.pl. zeleň 2 910
Celkem KN 1695 5777603
Par. KMD 1695 5777603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 79
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 15
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 156
LV 227
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 10.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.