k.ú.: 663280 - Karlovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597180 - Bruntál NUTS5 CZ0801597180
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 796465
zahrada 4 1637
travní p. 68 839834
lesní poz ostat.komunikace 1 9644
lesní poz 34 1014348
vodní pl. nádrž umělá 5 1390487
vodní pl. tok přirozený 9 4761
zast. pl. zbořeniště 5 1547
zast. pl. 5 744
ostat.pl. jiná plocha 10 22975
ostat.pl. manipulační pl. 1 41
ostat.pl. neplodná půda 39 74403
ostat.pl. ostat.komunikace 25 35260
ostat.pl. pohřeb. 1 1550
ostat.pl. silnice 6 7673
Celkem KN 236 4201369
Par. KMD 236 4201369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 5
LV 35
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 03.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 24.05.2022 06:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.