k.ú.: 663697 - Březová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 537870 - Březová NUTS5 CZ0412537870
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 494
zahrada 110 56185
travní p. mez, stráň 3 1021
travní p. 116 100076
lesní poz les(ne hospodář) 48 1015500
lesní poz 3 38503
vodní pl. nádrž umělá 1 408583
vodní pl. tok přirozený 2 70146
vodní pl. tok umělý 2 29806
vodní pl. zamokřená pl. 1 3364
zast. pl. společný dvůr 3 152
zast. pl. 261 60902
ostat.pl. jiná plocha 88 46908
ostat.pl. manipulační pl. 23 40805
ostat.pl. neplodná půda 105 124150
ostat.pl. ostat.komunikace 45 40591
ostat.pl. pohřeb. 1 401
ostat.pl. silnice 9 19817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15603
ostat.pl. zeleň 6 10016
Celkem KN 832 2083023
Par. DKM 832 2083023
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 34
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če výroba 4
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 257
byt.z. byt 78
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 8
obč.z. dílna 1
Celkem JED 103
LV 327
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2006
THM-V 1:2000 01.01.1982 14.12.2006
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 05:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.