k.ú.: 663751 - Karolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582239 - Rájec-Jestřebí NUTS5 CZ0641582239
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 441748
zahrada 85 54025
ovoc. sad 3 11705
travní p. 96 100440
lesní poz 57 2027097
vodní pl. nádrž umělá 1 126
vodní pl. rybník 2 19291
vodní pl. tok přirozený 5 976
zast. pl. společný dvůr 2 242
zast. pl. 93 19956
ostat.pl. jiná plocha 15 17441
ostat.pl. manipulační pl. 6 6059
ostat.pl. neplodná půda 59 61593
ostat.pl. ostat.komunikace 31 35273
ostat.pl. silnice 18 47910
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3425
ostat.pl. zeleň 1 478
Celkem KN 669 2847785
Par. KMD 669 2847785
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 11
Celkem BUD 92
LV 171
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.05.2022 01:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.