k.ú.: 664235 - Kařízek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 530361 - Kařízek NUTS5 CZ0326530361
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 569494
zahrada 67 51027
travní p. mez, stráň 2 12604
travní p. 156 935599
lesní poz 14 2464233
vodní pl. nádrž umělá 2 1066
vodní pl. rybník 3 252792
vodní pl. tok přirozený 8 2248
vodní pl. tok umělý 15 7373
vodní pl. zamokřená pl. 3 2485
zast. pl. 75 28157
ostat.pl. jiná plocha 57 39040
ostat.pl. manipulační pl. 2 14084
ostat.pl. ostat.komunikace 35 36501
ostat.pl. silnice 4 38223
ostat.pl. zeleň 1 18
Celkem KN 499 4454944
Par. DKM 499 4454944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 72
LV 98
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2005
ZMVM 1:2000 04.12.1986 26.09.2005
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 03:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.