k.ú.: 664341 - Kašava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585343 - Kašava NUTS5 CZ0724585343
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 1098623
zahrada 427 245286
ovoc. sad 5 16658
travní p. mez, stráň 1 438
travní p. 941 2167583
lesní poz les s budovou 2 90
lesní poz 334 3935889
vodní pl. tok přirozený 37 169866
vodní pl. zamokřená pl. 1 600
zast. pl. společný dvůr 5 1588
zast. pl. zbořeniště 64 6365
zast. pl. 510 106477
ostat.pl. jiná plocha 215 71857
ostat.pl. manipulační pl. 23 27078
ostat.pl. neplodná půda 285 298253
ostat.pl. ostat.komunikace 330 207703
ostat.pl. pohřeb. 2 4755
ostat.pl. silnice 27 20842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 29818
ostat.pl. zeleň 13 5358
Celkem KN 3452 8415127
EN 10 18679
PK 690 2178191
Celkem ZE 700 2196870
Par. KMD 589 3719669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 286
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
vod.dílo odkališ. 3
Celkem BUD 490
byt.z. byt 10
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 12
LV 676
spoluvlastník 1048

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 18:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.