k.ú.: 664375 - Červená u Kašperských Hor - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556432 - Kašperské Hory NUTS5 CZ0322556432
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32141 - Kašperské Hory

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 450092
zahrada 22 12691
travní p. 116 1014266
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz les(ne hospodář) 193 9714835
lesní poz 168 1419028
vodní pl. nádrž přírodní 1 507
vodní pl. nádrž umělá 3 701
vodní pl. tok přirozený 18 25563
zast. pl. zbořeniště 9 3312
zast. pl. 54 16750
ostat.pl. jiná plocha 18 10123
ostat.pl. manipulační pl. 17 24227
ostat.pl. neplodná půda 208 221253
ostat.pl. ostat.komunikace 89 131929
ostat.pl. silnice 11 14029
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13736
Celkem KN 945 13073077
Par. DKM 310 1704881
Par. KMD 619 11240162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 55
LV 71
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.10.2020 1:1000 06.10.2020 *)
KMD 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.05.2022 22:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.