k.ú.: 664456 - Dolánky u Kaštic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 518032
zahrada 13 10625
travní p. 10 36559
lesní poz 21 691752
vodní pl. tok přirozený 2 15441
zast. pl. 19 3023
ostat.pl. dráha 3 26534
ostat.pl. jiná plocha 19 15158
ostat.pl. manipulační pl. 2 9864
ostat.pl. neplodná půda 2 2438
ostat.pl. ostat.komunikace 20 47803
ostat.pl. silnice 2 7765
ostat.pl. zeleň 1 31350
Celkem KN 133 1416344
Par. DKM 133 1416344
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
rozestav. 1
Celkem BUD 19
LV 31
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.07.2019
DKM 1:1000 10.12.2015
FÚO 1:2000 01.01.1971 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 17:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.