k.ú.: 664553 - Kaznějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559008 - Kaznějov NUTS5 CZ0325559008
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 789 1443293
zahrada skleník-pařeniš. 1 15
zahrada 773 350074
travní p. 758 654104
lesní poz 518 7155474
vodní pl. nádrž umělá 8 10746
vodní pl. rybník 1 311
vodní pl. tok přirozený 40 4703
vodní pl. tok umělý 48 4408
zast. pl. společný dvůr 11 3580
zast. pl. zbořeniště 3 470
zast. pl. 1199 335214
ostat.pl. dráha 24 190528
ostat.pl. jiná plocha 522 609121
ostat.pl. manipulační pl. 273 961387
ostat.pl. neplodná půda 65 51984
ostat.pl. ostat.komunikace 586 332784
ostat.pl. pohřeb. 1 5539
ostat.pl. silnice 161 118833
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 33158
ostat.pl. zeleň 61 35682
Celkem KN 5873 12301408
Par. DKM 5873 12301408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 332
č.p. byt.dům 55
č.p. jiná st. 39
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 133
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 277
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 111
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 1142
byt.z. byt 656
byt.z. garáž 52
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 83
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 810
LV 1874
spoluvlastník 3111

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.10.2009
DKM 1:1000 23.10.2009
DKM 1:1000 23.10.2009
ZMVM 1:2000 01.07.1989 23.10.2009 1.11.1981 1:2000, extravilán
Ins. A 1:2000 01.04.1961 23.10.2009 intravilán
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:48

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.