k.ú.: 664758 - Kelč-Nové Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2107 5962989
zahrada 358 292875
ovoc. sad 21 67658
travní p. 366 703670
lesní poz 26 171439
vodní pl. tok přirozený 312 68250
zast. pl. zbořeniště 2 457
zast. pl. 454 147124
ostat.pl. jiná plocha 143 55670
ostat.pl. manipulační pl. 127 71251
ostat.pl. neplodná půda 124 85474
ostat.pl. ostat.komunikace 191 102915
ostat.pl. silnice 179 121520
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 29827
ostat.pl. zeleň 13 39242
Celkem KN 4426 7920361
Par. KMD 4426 7920361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 249
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 63
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
Celkem BUD 440
byt.z. byt 204
byt.z. garáž 9
obč.z. byt 3
Celkem JED 216
LV 953
spoluvlastník 1479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 07:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.