k.ú.: 664821 - Staré Kestřany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549487 - Kestřany NUTS5 CZ0314549487
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 728 5101053
zahrada 222 144809
ovoc. sad 2 2653
travní p. 479 2054706
lesní poz 59 2552131
vodní pl. nádrž přírodní 15 14316
vodní pl. nádrž umělá 21 58755
vodní pl. rybník 13 685927
vodní pl. tok přirozený 47 328917
vodní pl. tok umělý 136 56998
vodní pl. zamokřená pl. 35 112530
zast. pl. společný dvůr 5 5991
zast. pl. zbořeniště 1 399
zast. pl. 294 125037
ostat.pl. jiná plocha 65 54036
ostat.pl. manipulační pl. 48 140971
ostat.pl. neplodná půda 85 203916
ostat.pl. ostat.komunikace 166 221171
ostat.pl. pohřeb. 1 1388
ostat.pl. silnice 11 85874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8294
ostat.pl. zeleň 3 4709
Celkem KN 2438 11964581
Par. KMD 2434 11945648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 37
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 284
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 7
obč.z. byt 16
obč.z. garáž 10
Celkem JED 48
LV 473
spoluvlastník 736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2017
KM-D 1:2000 19.03.2001
S-SK GS 1:2880 1837 19.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.