k.ú.: 664863 - Hluboký - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555428 - Ostrov NUTS5 CZ0412555428
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 267587
zahrada 47 34217
travní p. 57 335635
lesní poz les(ne hospodář) 1 274
lesní poz 24 1999233
vodní pl. nádrž umělá 4 12378
vodní pl. tok přirozený 3 3335
vodní pl. tok umělý 4 3077
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 65 15088
ostat.pl. jiná plocha 64 150311
ostat.pl. manipulační pl. 8 7619
ostat.pl. neplodná půda 50 74839
ostat.pl. ostat.komunikace 42 47331
ostat.pl. silnice 3 19994
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1093
ostat.pl. zeleň 6 1259
Celkem KN 418 2973291
Par. DKM 418 2973291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 21
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 61
LV 79
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.10.2008
THM-V 1:2000 01.01.1983 05.10.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 13:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.