k.ú.: 665274 - Kladoruby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 359614
zahrada 44 37798
ovoc. sad 8 25687
travní p. 118 126442
lesní poz 170 2430354
vodní pl. nádrž umělá 2 650
vodní pl. rybník 3 5861
zast. pl. zbořeniště 4 677
zast. pl. 70 15008
ostat.pl. jiná plocha 8 3433
ostat.pl. neplodná půda 55 25516
ostat.pl. ostat.komunikace 48 35876
ostat.pl. silnice 4 27229
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 11250
Celkem KN 698 3105395
Par. KMD 698 3105395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 70
LV 129
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 17.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 12:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.