k.ú.: 665363 - Láz u Kladrub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560928 - Kladruby NUTS5 CZ0327560928
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 2366102
zahrada 33 30190
travní p. 107 376719
lesní poz 77 1686795
vodní pl. nádrž umělá 3 3387
vodní pl. rybník 1 1646
vodní pl. tok přirozený 1 1928
vodní pl. tok umělý 16 13199
vodní pl. zamokřená pl. 7 3579
zast. pl. zbořeniště 4 2047
zast. pl. 32 25870
ostat.pl. dálnice 10 68220
ostat.pl. jiná plocha 35 44042
ostat.pl. manipulační pl. 2 4856
ostat.pl. neplodná půda 23 26956
ostat.pl. ostat.komunikace 53 60091
ostat.pl. silnice 1 30524
ostat.pl. zeleň 2 4996
Celkem KN 553 4751147
Par. DKM 553 4751147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 31
LV 51
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2004
S-SK GS 1:2880 1838 24.06.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 03:39

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.