k.ú.: 665410 - Kladruby nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575178 - Kladruby nad Labem NUTS5 CZ0532575178
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 148590
zahrada 154 98705
ovoc. sad 1 4002
travní p. 141 3154434
lesní poz 95 3655597
vodní pl. nádrž přírodní 5 129790
vodní pl. rybník 1 8225
vodní pl. tok přirozený 5 108742
vodní pl. tok umělý 91 94194
vodní pl. zamokřená pl. 1 5060
zast. pl. společný dvůr 6 24751
zast. pl. zbořeniště 3 1183
zast. pl. 226 135444
ostat.pl. jiná plocha 74 71325
ostat.pl. manipulační pl. 40 100614
ostat.pl. neplodná půda 18 77218
ostat.pl. ostat.komunikace 123 239063
ostat.pl. pohřeb. 1 1488
ostat.pl. silnice 31 81475
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 32092
ostat.pl. zeleň 32 88241
Celkem KN 1089 8260233
Par. DKM 1089 8260233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 103
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo plav.úč. 4
Celkem BUD 221
byt.z. byt 12
obč.z. byt 10
Celkem JED 22
LV 165
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.02.2016 1:1000 10.02.2016 *)
DKM 1:1000 17.07.1996
Ins. A 1:2000 31.12.1950 17.07.1996
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1950


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 02:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.